top of page

Publicita

Název projektu: „Inovace výroby kartonáže z křížových lepenek“

Žadatel: POKART spol. s r.o.

 

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je zahájení sériové výroby inovovaného produktu v podobě unikátního sortimentu kartonových obalů a ostatní kartonáže z křížových lepenek s flexografickým potiskem. Tento inovovaný typ kartonových obalů přinese zákazníkům vysoce kvalitní užitné parametry (ochrana baleného produktu, odolnost proti zkroucení, prohnutí, vyboulení) při vysoce ekologické výrobě vč. potisku a současné nízké spotřebě materiálu (vlnité lepenky), tj. současného dosažení konkurenceschopných cen produkce.

Hlavní cíl projektu / operace:

Hlavním cílem projektu je zavedení výsledků vlastního ekologicky, technicky a ekonomicky zaměřeného výzkumně-vývojového projektu v oblasti výroby a potisku křížových lepenek. Do sériové průmyslové výroby bude zaveden inovovaný sortiment flexograficky potištěných kartonových obalů z křížové lepenky.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

bottom of page